Santa Caterina markthal in Barcelona. Foto: Janneska Spoelman

Santa Caterina markthal in Barcelona. Foto: Janneska Spoelman

De landbouw zorgde voor het ontstaan van de eerste steden en daarmee de voedselmarkt. Sindsdien is die markt één van de belangrijkste ontmoetingsplaatsen in de stad en neemt de voedselvoorziening een cruciale plek in in de stedelijke structuren en netwerken.

Na de opkomst van de ketenlogistiek en supermarkt zijn nu allerlei andere trends gaande op het gebied van voedselzekerheid, -veiligheid en foodculture. Voor een voedselminnende stadselite is een netwerk van alternatieve en soms tijdelijke markten en speciaalzaken aan het ontstaan. Tegelijkertijd worden mega-voedseloutlets en distributiecentra gebouwd op industrieterreinen langs de snelweg. De levendige centrale markthallen – die in de omliggende landen veel voorkomen en toeristen trekken – zijn hier nog nauwelijks te vinden, maar zijn in enkele steden in aanbouw.

  • Hoe komen verse etenswaren nú onze stad binnen en waar worden ze verkocht?
  • Waarom gebeurt dit hier anders dan in de omliggende landen?
  • Is het mogelijk deze stromen en plekken anders vorm te geven, zodat vers voedsel toegankelijker wordt en de stad aantrekkelijker en levendiger?
  • Welk toekomstbeeld van de stad kan worden gevormd uit de op zichzelf staande initiatieven en talloze projecten op voedselgebied?
  • Kan voedselvoorziening een katalysator zijn voor stedelijke ontwikkeling?

Met deze vragen gaan ontwerpers / onderzoekers Janneska Spoelman en Merten Nefs in 2014-2016 aan de slag. In dit blog houden we je op de hoogte van onze ontdekkingen en bevindingen, door middel van artikelen, interviews, facts+figures en ontwerpen.

Janneska Spoelman (1976) is architect (Buro-Ja) en doceert planologie aan de Hogeschool Rotterdam. Speerpunten: stadsecologie, internationalisering en gezondheid.

Merten Nefs (1979) is architect en werkt als onderzoeker bij Vereniging Deltametropool, Rotterdam. Speerpunten: metropolitaan landschap, mapping, mythes over voedsel.