Mansholt: van ‘nooit meer honger’ tot ‘boterberg’

Bureau Europa sloot deze week een interessante tentoonstelling af over de veranderingen in het landelijk gebied van Nederland sinds de tweede wereldoorlog, aan de hand van het leven van Sicco Mansholt. Als zoon van een herenboer in Groningen betrok hij in de jaren ‘ 30 een perceel in de net drooggelegde Wieringermeer, waar hij al snel bekend werd om zijn trekkertje en andere vroege vormen van landbouwmechanisatie. Na de oorlog ging hij de politiek in, eerst meerdere malen als minister van Landbouw en Visserij, vervolgens als Eurocomissaris voor de Landbouw. Onder zijn leiding voltrok zich een enorme transformatie van het Nederlandse platteland, met ruilverkavelingen, aanleg van infrastructuur en sociale voorzieningen (hij was ten slotte PvdA’er). Weinig mensen hebben de wereld zo zien veranderen – en invloed gehad op die veranderingen – als hij. Na de oorlog lag er een heldere opgave: het oplossen van het voedseltekort en het verbeteren van de levensomstandigheden op het arme platteland. De modernisering die Mansholt voor ogen stond werd in no-time met behulp van informatieposters en propagandafilms (vertoond in achterzaaltjes van dorpscafés) werkelijkheid.

Lees verder Mansholt: van ‘nooit meer honger’ tot ‘boterberg’

De stad als markt

De ontwikkeling van steden heeft wereldwijd nieuwe voedselmarkten voortgebracht, van de straatventer via overdekte markthal tot terminal market. Al deze vormen zijn nog in de hedendaagse stad terug te vinden en bieden elke hun eigen sfeer en mogelijkheden. Bestaande en nieuwe marktcomplexen vormen vaak hotspots van stadsvernieuwing. Onderzoeker Helen Tangires publiceerde hierover in 2008 het boek Public Markets. Met name het uitgebreide beeldverhaal van marktfoto’s en tekeningen geeft een prachtig inzicht in de geschiedenis van de handel in voedsel, met alle culturele en architectonische aspecten daaromheen.

Lees verder De stad als markt