op Bookreview, Ontwerp

Op 27 september werd het boek ‘Flourishing Foodscapes’ gepresenteerd, in een debatbijeenkomst op de Amsterdamse Academie van Bouwkunst. Auteurs Saline Verhoeven en Han Wiskerke lichtten hun zoektocht toe, naar een nieuwe omgang met voedselregio’s en synergie tussen platteland en metropool. Het boek gaat kort in op de theorie en beschouwt daarnaast nieuwe praktijken en voedselproblematiek […]

op Bookreview, Initiatieven Nederland

Het Nederlandse landschap is, misschien nog wel intenser dan in andere landen, het toneel van grote veranderingen. De aanpassing aan een nieuw klimaat, hernieuwbare energievoorziening en nieuwe woningen vreten ruimte. En de meeste ‘open’ ruimte in Nederland wordt beheerd door boeren, is dus in feite een eetbaar landschap. Ongeveer een jaar geleden werd rond deze […]

op Bookreview

Sinds kort is in het MAS (Museum aan de Stroom) in Antwerpen de uitgebreide tentoonstelling Antwerpen à la Carte te zien. Aan de hand van schilderijen, oude en nieuwe kaarten en objecten (waaronder het toilet van koning Leopold II) maakt de bezoeker een reis door de voedselvoorziening van deze havenstad. Die haven bracht al vroeg […]

op Bookreview, Initiatieven Nederland

Nederland is een spil in de internationale voedselvoorziening, Zuid-Holland spant hierin de kroon. Het naoorlogse agro-groeiregime dat dit mogelijk heeft gemaakt loopt echter ook tegen zijn grenzen aan. Bodemleven raakt uitgeput, stad en land raken van elkaar vervreemd en de marges voor de boer worden op de wereldmarkt steeds kleiner. Een groep innovatieve boeren en […]

op Bookreview

Bestaat er zoiets als ‘de Nederlandse keuken’ en waar komt die vandaan? Welke ingrediënten, gebeurtenissen en handelsroutes hebben de gastronomie van de lage landen beïnvloed? En wat staat ons te wachten? Deze vragen waren voor Jacques Meerman de aanleiding voor het schrijven van zijn Kleine Geschiedenis van de Nederlandse Keuken (2015). Zo klein is ie […]