op Bookreview, Ontwerp

Op 27 september werd het boek ‘Flourishing Foodscapes’ gepresenteerd, in een debatbijeenkomst op de Amsterdamse Academie van Bouwkunst. Auteurs Saline Verhoeven en Han Wiskerke lichtten hun zoektocht toe, naar een nieuwe omgang met voedselregio’s en synergie tussen platteland en metropool. Het boek gaat kort in op de theorie en beschouwt daarnaast nieuwe praktijken en voedselproblematiek in verschillende landen, zoals Dar es Salaam in Tanzania en Bristol in Engeland. Het laatste deel van het boek toont drie perspectieven voor de voedselregio van Amsterdam (de MRA), uitgewerkt in samenwerking met studenten van Wageningen en de Academie van Bouwkunst.

Het zijn alledrie extrapolaties van al aanwezige systemen, die opgeschaald en verduurzaamd kunnen worden en naast elkaar kunnen bestaan:

  • Stadslandbouw, in en zelfs bovenop de gebouwde omgeving, met lokale entrepreneurs en burgerinititatieven
  • Brede landbouw dichtbij de stad gemengd met recreatie en andere functies
  • Intensieve industriële landbouw, waar met een minimum aan grondstoffen veel en hoge kwaliteit kan worden geproduceerd

Diep in de shit
In het debat, onder leiding van Saskia van Stein, werd gereflecteerd op de uitkomsten. De MRA heeft weliswaar een grote traditie als voedselregio, zoals blijkt uit de productie van zuivel die vanaf de Gouden Eeuw ook in grote schaal wordt geëxporteerd. Maar volgens Arnold van der Valk, lid van de Amsterdamse Food Council, zit het gebied anno 2018 ‘diep in de shit’. Veeteelt en akkerbouw lopen op alle fronten tegen de grenzen aan, de bodem raakt uitgeput, biodiversiteit loopt terug door verontreiniging en veel boeren houden er nauwelijks een redelijk salaris aan over, waardoor de opvolging problematisch wordt. Er komt een nieuw tijdperk aan, dat geluid komt momenteel ook uit Den Haag, waar minister Schouten aangaf structureel om te willen schakelen naar kringlooplandbouw (gebaseerd op nutriënten uit de regio, niet uit kunstmest en Braziliaanse soja). De perspectieven van Flourishing Foodscapes komen hierbij goed van pas. De preciese verschijningsvorm rond Amsterdam blijft voorlopig nog een open vraag.

Perspectief Stadslandbouw