op Ontwerp, Voedselstromen

Het project  “GFT-avenue” (door Merten Nefs, Janneska Spoelman en Lucia Dossin) is genomineerd voor de multidisciplinaire ontwerpwedstrijd “Ontwerpen met stromen, de stad als ecosysteem”. Het voorstel sluit lokale kringlopen aan de Rotterdamse Blaak, door in het hart van de consumerende stad voedsel en afval kringlopen te sluiten. Voedsel- en afvalkilometers worden gereduceerd en stadslandbouw gestimuleerd, waarmee tevens een aantrekkelijk verblijfsgebied wordt gecreëerd.

De wedstrijd is georganiseerd door de Bond Nederlandse Architecten (BNA) en de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR). De drie genomineerde inzendingen zullen worden tentoongesteld op de IABR tentoonstelling, met het thema “Urban by Nature”, die in mei 2014 wordt geopend in de Kunsthal in Rotterdam. De prijsuitreiking vindt plaats in juni op de IABR.

stromen-RotterdamGFT-avenue: groente- en fruittuinen in het centrum van Rotterdam
Rotterdam scoort slecht op gescheiden afvalinzameling, terwijl de stad een voortrekkersrol zou moeten ambiëren. GFT-avenue sluit lokale kringlopen en biedt verbetering van de verblijfskwaliteit en het leegstandsprobleem in het centrum van Rotterdam.
De directe omgeving van de (West)Blaak is het kloppend hart van consumerend Rotterdam. Hier wordt jaarlijks ongeveer 4.000 ton rauw GFT-materiaal geproduceerd, plus zo’n 1.500 ton gekookt voedseloverschot uit de horeca. Een groot deel hiervan verdwijnt momenteel richting de verbrandingsovens op de Maasvlakte. De (West)Blaak is zeer geschikt om GFT-materiaal efficiënt in te zamelen, op grote schaal te verwerken en lokaal toe te passen in stadslandbouw via compost en diervoeders. De concentratie van inwoners, voedseldetailhandel en restaurants maakt de Westblaak ook geschikt voor een voedselbank. De nabijheid van de markt en de markthal vormt een grote kans voor verbinding van productie en consumptie in de kringloop van organisch materiaal.

Het hart van consumerend Rotterdam

Het hart van consumerend Rotterdam

Dwarsdoorsnede GFT-avenue

Dwarsdoorsnede GFT-avenue

Plattegrond en doorsnede van Blaak

Plattegrond en doorsnede van Blaak

 

 

 

 

 

 

 

Ruimtelijke ingrepen

1. Stadscompost-fabriek in leegstaand gebouw aan de Blaak, met grootschalig innamepunt voor GFT-materiaal, scheidingsvloer voor diervoerders en ‘drive-through compostwinkel’ in de plint.

2. Verticale stadsakkers en dak-veeteelt voor professionele stadsboeren in leegstaand vastgoed aan de Westblaak. Sommige verdiepingen kunnen ook ter beschikking worden gesteld aan buurtverenigingen voor verticale volkstuinen.

3. Verse Voedselbank in de plint van de Westblaak die imperfecte (‘kromkommers’) verse waar, overgebleven kwaliteitsgroente en fruit van de markt en centraal inzamelde ‘doggy bags’ van de nabijgelegen restaurants aanbiedt.

4. Groene inrichting van het straatprofiel, met bundeling van auto-infrastructuur in het hart van de weg en aan weerszijden brede verblijfsgebieden: Aan de zuidkant van de straat een metropolitane boulevard om te flaneren, skaten en snel door te fietsen. Aan de noordkant (waar de zon op valt) een doorlopende boomgaard, met terrasjes.

De compostfabriek levert ook restwarmte voor de stad. Tegelijkertijd wordt door de verminderde transportkilometers van afval, compost en voedsel bijgedragen aan de luchtkwaliteit en de CO2-doelstelling. Door de toename van het infiltratieoppervlak op straat en daken, wordt meer regenwater vastgehouden en overlast verminderd. Zo biedt GFT-avenue een initiatief, dat op korte termijn kan worden gestart, waarmee gaandeweg ook langetermijndoelen voor onze leefomgeving kunnen worden behaald.

Meer lezen? Download het essay GFT-avenue.