op Trends internationaal, Trends Nederland, Voedselstromen

De recent gevormde Metropoolregio Rotterdam – Den haag (MRDH) is een spil in het mondiale voedselnetwerk. De kassen van het Westland en Oostland, de Rotterdamse haven, de grote veilingcomplexen en de groothandelclusters langs de snelwegen zijn ook economisch van groot belang. Verschillende trends in de voedselproductie en -consumptie zorgen ervoor dat dat systeem aan de vooravond staat van grote veranderingen. Als het Westland het hoofd boven water wil houden kan het niet eindeloos blijven opschalen (er is hier veel minder ruimte dan in andere landen). Export van kennis in plaats van tomaten is dan een mogelijkheid. Tegelijkertijd leeft er in de regio de wens om lokaler en verser voedsel te consumeren, getuige de voedselvisies van Rotterdam en Den Haag. In de praktijk komt het meeste voedsel echter nog van ver weg.

MRDH_map1Janneska Spoelman en Merten Nefs bespreken binnenkort op het ISOCARP 2015 congres het artikel ‘Towards a resilient food network for the MRDH region ‘, met daarin o.a. kaarten van de voedselproductie en -verwerkingslocaties en het distributienetwerk. De volgende 3 adviezen worden gegeven aan het verse regiobestuur:

  • Sticht een Voedselregio. Met tientallen gemeenten en miljoenen inwoners samen kan je meer eisen stellen. Bovendien is die schaal logischer om kringlopen te sluiten.
  • ‘If you can’t beat them, join them’. Probeer niet te concurreren met de superefficiente netwerken van supermarkten en fast-foodketens. Gebruik die bestaande kanalen om van binnenuit streekproducten aan te bieden. Op die manier zijn het niet alleen de ‘healthy & wealthy’ die ervan genieten.
  • Stimuleer de tussenschaal voor veerkracht. Zet niet alles in op de megaketens, die ‘too big to fail’ zijn, ook niet op degenen die te klein zijn om de regio te voeden. Sommige centralisaties zijn handig, andere verdienen kritiek.

Op basis van dit artikel ging een groep studenten Planologie van de Hogeschool Rotterdam, onder begeleiding van Nienke van der Noordaa, aan de slag om een kansenkaart te maken en een toekomstvisie op het integreren van het voedselnetwerk en de kennisinfrastructuur van de MRDH. Lees hier hun rapport.

Op 8 oktober 2015 vindt een workshop en debat plaats over Voedselcircuit Rotterdam -Den Haag, georganiseerd door Vereniging Deltametropool, Lola Landscape en Het Nieuwe Instituut. Centraal tijdens dit debat staat de vraag of we aan de vooravond van een systeemswitch staat, of dat 2 voedselsystemen zich parallel gaan ontwikkelen – één centraal mondiaal systeem en een decentraal regionaal systeem. Hoe denken ondernemers uit de MRDH hierover, bijvoorbeeld uit het Westland, en wat is het standpunt van wethouders van de gemeenten Rotterdam, Den Haag, Westland en Midden-Delfland?

thumb_MRDH